About us

Sarawak Motorsports Association (SMA)


Badan Sukan ini dikenali dengan nama Persatuan Sukan Permotoran Negeri Sarawak (Sarawak Motorsports Association) atau ringkasnya disebut sebagai SMA di dalam Perlembagaan ini.

  Objektif SMA


 1. untuk membangun, menggalak dan mempromosi sukan permotoran di peringkat negeri

 2. untuk merancang dan membangunkan atlet, pegawai,jurulatih dan mencungkil bakat bakat baru

 3. untuk memilih atlet bagi mewakili negeri Sarawak dalam mana mana pertandingan sukan permotoran peringkat kebangsaan

 4. untuk mewakili negeri Sarawak dalam badan pengelola di peringkat kebangsaan mewakili sukan permotoran

 5. untuk bergabung dengan badan pengelola di peringkat kebangsaan dan

 6. untuk menggalakkan pembangunan sukan bermotor di peringkat akar umbi melalui penubuhan/ penerimaan

  Fungsi SMA


 1. Bertindak sebagai badan perwakilan di peringkat Negeri Sarawak bagi sukan permotoran

 2. Membangun mengendali mempromosi dan mengurus sukan permotoran di negeri Sarawak

 3. Mengendalikan kursus latihan pembangunan atlet kejurulatihan kepegawaian dan sukarelawan

 4. Menganjur atau membantu penganjuran dan menjadi tuan rumah pertandingan bagi sukan permotoran di peringkat negeri Bagi penganjuran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa persatuan hendaklah mendapat kelulusan daripada badan pengelola

 5. Memastikan prosedur pemilihan ahli sukan pegawai jurulatih dan mana mana orang untuk mewakili negeri Sarawakdalam sukan permotoran adalah terbuka dan adil